Disclaimer

De uit-ladder biedt een overzicht van culturele activiteiten in en rond Wageningen.

Deze website maakt gebruik van functionele cookies voor het functioneren van de website. Bijvoorbeeld om het contentmanagementsysteem van de website te helpen, of voor de zoekfunctie van de website. Voor deze cookies is volgens de Cookiewet geen toestemming nodig. Zij worden na afloop van de sessie verwijderd.

De niet-functionele cookies die deze website gebruikt, zijn cookies:

  • voor het ‘tracken’ van het surfgedrag door Google Analytics om de website te verbeteren,
  • voor het afspelen van de videobestanden van YouTube op deze site,
  • voor het delen of ‘liken’ van artikelen via de sociale media (LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram).

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Kijk voor een stappenplan bijvoorbeeld naar wat de Consumentenbond hierover zegt.

Deze website neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.